Byggare med själ & känsla

Fam. Sundgren Bygg AB har djup kunskap av företagstjänster inom hyresgästanpassningar av kontor, kommersiella lokaler. Vi hjälper företag, professionella beställare och fastighetsägare i Stockholm och Uppsala.

Företagstjänster vi utför
 • Hyresgästanpassningar till kontor, industri, lokaler, butiker m.m
 • Renoveringar
 • Nybyggnationer
 • Byggservice
 • Entreprenad
 • Projektledning m.m
Byggservice

Vi har en egen byggservice-avdelning för pålitlig snickarhjälp den dagliga fastighetsdriften.

Kontakta gärna oss vid nästa bygg & fastighetsprojekt!

Annika Sundgren
Ekonomi & Administration
Tel:  018-410 41 02
annika@famsundgrenbygg.se

Richard Sundgren
VD & Projektledare
Tel:  018-410 41 01
richard@famsundgrenbygg.se

Kontakta oss

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress

  Läs vår integritetspolicy här

  Samhällsengagemang