Fam. Sundgren Bygg AB utför löpande renovering och underhållsarbeten enligt Ramavtal hos Sigtuna Kommun, SigtunaHem, Knivsta Kommun, Knivstabostäder och Akademiska Hus i Uppsala.

Samhällsengagemang