Byggentreprenör i Stockholm och Uppsala-regionen

Fam Sundgren Bygg AB är ett väletablerat och komplett familje- och byggnadsföretag som utför alla vanligt förekommande bygg, renovering, och servicearbeten vid nybyggnationer, ombyggnader och tillbyggnader.

Byggtjänster till företag & fastighetsägare

Vi hjälper byggherrar, fastighetsägare, kommuner och landsting, kommersiella beställare i stor-Stockholm, Knivsta, Sigtuna och Uppsala med omnejd. Företaget har vuxit från 2 anställd sedan starten år 2008, till att ha idag 20 självgående snickare och hantverkare i produktion, samt en stab om tre anställda på kontoret för projektledning, ekonomi och administration.

Samverkans & Generalentreprenad

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där beställaren, byggföretaget, installatörer, konstruktörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser ett byggprojekt. Tillsammans bildar man ett team som träffas kontinuerligt under hela byggprocessen – alla spelar med öppna kort och allas yrkeskunskaper tas till vara. De olika aktörerna använder sina resurser effektivt med största möjliga kundnytta som fokus. Traditionella motparter i projektet blir samarbetspartner med total öppenhet inför varandra.

Ordning och reda i hela Byggprocessen

Beställaren, arkitekten, konstruktörer och Fam Sundgren Bygg AB har hela tiden en nära dialog där verksamhetens behov och krav avvägs mot projektets ekonomi. Vårt Team följer upp ekonomi, kvalitet och tidplan kontinuerligt på byggmöten. Tillsammans tittar man på var effektiviseringar kan göras i form av smartare konstruktion, val av material eller effektivare utförande.

Fackmannamässigt utförande

Fam Sundgren Bygg AB är medlem i Byggnads och har certifikat och behörighet inom BKR, Byggkeramikrådet för våtrum. Företaget strävar aktivt efter att alla anställda ska ha yrkesbevis. Självfallet använder vi oss av elektronisk personliggare enligt nya krav från Skatteverket med AddMobile.

Familjeföretag med sann teamkänsla

Bolagets främsta tillgång är vår personal. Vi är ett sammansvetsat lagbygge bestående av duktiga snickare som brinner för det vi gör. Bolaget sätter stor vikt för trivsel på hög nivå, teamkänsla, god sammanhållning.och att vi har roligt på jobbet, men samtidigt ställer upp för varandra och satsar löpande resurser och energi på kompetensutveckling. Detta borgar för god kommunikation och samordning mellan beställare, samarbetspartners, konsulter och leverantörer.

Kvalitet och hållbarhet

Vi använder kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Företaget innehar erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar, god ekonomi samt F-Skattsedel. Fam. Sundgren Bygg AB arbetar enligt riktlinjerna inom ISO 9001 och ISO 14001 i sitt kvalitets, miljöansvar och arbetsmiljöarbete.

Långsiktiga kundrelationer

Hjärtligt välkommen att kontakta oss för rådgivning och hjälp i ert nästa byggprojekt!
Ring idag på 018-410 41 00

bygglag - byggtjänster - Stockholm Uppsalabyggritningar - Generalentreprenad - Stockholm UppsalaFam. Sundgren bygg AB - tidigare arbetenFam. Sundgren bygg AB - tidigare arbeten

Samhällsengagemang